Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň drogových prevencií na SOŠ Farského

 Už štrnásť rokov sa žiaci a učitelia pod vedením Dr. Jozefa Horáka, riaditeľa strednej školy na Farského ulici v Bratislave zapájajú do boja proti negatívnym vplyvom drog. Mladí ľudia pripravujú a vymýšľajú aktivity, ktoré potom ponúkajú svojim spolužiakom ako náhradu za nudu, ničnerobenie a problémy v spoločnosti.

 

Je to zároveň náš vklad k aktivitám v Európskom týždni boja proti drogám. Deň drogovej prevencie je zmesou kultúry, športu, tanca, spevu, besied a seminárov. Tento rok pribudli aj tvorivé dielne, kde sa prezentovali naši žiaci. Niektorí vo svojich umeniach a a odbornostiach vysoko prevyšujú požiadavky školy. Štúdium a práca sa im stali koníčkom a venujú sa im aj vo svojom voľnom čase. Hostia videli ako sa flambuje ovocie, mohli si dať namiešať nealkoholické nápoje. Svoje odborné zručnosti tu predviedli žiaci III. B a II. KČ triedy. Naši „zaškolení“ žiaci II. KČ triedy merali krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Niektoré merania boli prekvapením a zároveň varovaním...

Aj dievčatá zo strednej školy na Svätoplukovej ulici prišli opäť na návštevu, aby predviedli svoje zručnosti v odboroch kozmetička, vizážistka, manikérka a kaderníčka. Mimoriadna vďaka patrí aj lektorom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli a venovali sa našim žiakom. Všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu akcie, patrí srdečné poďakovanie.