Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň európskej spolupráce, už piatykrát aj na Slovensku

 Piaty ročník iniciatívy Deň európskej spolupráce bol slávnostne zahájený 15. septembra 2016 v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie k hodnoteniu politiky súdržnosti. Konferenciu pod hlavičkou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie organizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podujatie otvorili eurokomisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corina Cretu, podpredseda vlády SR Peter Pellegrini, predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre regionálne záležitosti Iskra Mihaylova a Petr Osvald, prvý podpredseda Výboru regiónov. Medzinárodné podujatie takéhoto významu bolo výbornou príležitosťou otvoriť 5. ročník Dňa európskej spolupráce a prezentovať prínos európskej územnej spolupráce ku kohéznej politike.

 

Myšlienku cezhraničnej spolupráce podporila i samotná eurokomisárka Corina Cretu, ktorá počas návštevy cyklomostu slobody v  Devínskej Novej Vsi uviedla: “Vďaka programu cezhraničnej spolupráce dokážeme zdolávať prekážky a múry nahradzovať mostmi. Okrem ekonomického efektu, ktorý prinášajú, umožňujú ľuďom mať k sebe bližšie, lepšie sa spoznať".
Deň európskej spolupráce 2016 otvorili Vicente Rodriguez-Saez z Európskej komisie, riaditeľka odboru INTERACT Petra Masácová a riaditeľ programu Interreg Europe Erwin Siweris. Vicente Rodriguez-Saez sa vo svojom príspevku venoval Európskej územnej spolupráci, ktorá je jedným z dvoch cieľov politiky súdržnosti a upriamil pozornosť na zmeny, ktoré nastali v programovom období 2014-2020 oproti minulosti. Taktiež predstavil rôzne typy spolupráce: cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu.
Petra Masácová predstavila hlavné ciele kampane. Celoeurópska iniciatíva Deň európskej spolupráce je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce.   Zdôraznila, že projekty spolupráce pomáhajú znižovať rozdiely medzi krajinami, napomáhajú pochopiť iné kultúry a taktiež prispievajú k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov jednotlivých krajín.
Erwin Siweris prezentoval ciele programu spolupráce Interreg Europe, ktorý má ambíciu zvyšovať efektivitu politiky súdržnosti. Predstavil tematické a geografické ciele programu a zvýšenú pozornosť venoval hlavným cieľom: vede a výskumu, malým a stredným podnikom, konkurencieschopnosti, životnému prostrediu a nízkouhlíkovému hospodársku.
Deň európskej spolupráce oslavuje tento rok svoje piate výročie. Počas uplynulých ročníkov sa uskutočnilo v celej Európe i za jej hranicami viac ako 700 lokálnych podujatí, do ich organizácie sa zapojilo viac ako 70 programov spolupráce Interreg, Interreg-IPA CBC a programov spolupráce s krajinami mimo Európy ENPI/ENI. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje program spolupráce INTERACT za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a  Výboru regiónov. Viac o programe INTERACT nájdete na www.interact-eu.net.