Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DEŇ OTVORENÝCH ATELIÉROV / Tag der offenen Ateliers

 Pravideľné októbrové podujatie sa uskutoční 21.10.20107

 

Srdečne Vás pozývame na jesenné umelecké podujatie – Deň otvorených ateliérov. Deň otvorených ateliérov je podujatie, ktorá dáva možnosť nazrieť do výtvarných dielní výtvarníkov tvoriacich v Malokarpatskom regióne, resp. Bratislavskom kraji a zoznámiť sa s ich tvorbou. Je vynikajúcou prezentáciou výtvarnej tvorby, rôznorodých techník, žánrov a výtvarných smerov. Výtvarníci a výtvarníčky pre vás otvárajú svoje súkromie a nechávajú vás nahliadnuť do svojej tvorby vo svojich ateliéroch. 21. októbra 2017 môžete objavovať umelecké diela, ktoré sa neskôr rozletia do galérií po celom Slovensku, ale aj do zahraničia.

Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s rakúskym partnerom - Kulturvernetzung Niederösterreich v rámci projektu Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT.

Dátum podujatia: 21. 10. 2017 od 10:00 do 21:00 h
Miesto konania: MČ Bratislava – Devín, MČ Bratislava – Vajnory, MČ Bratislava – Rača, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Limbach, Vinosady, Modra, Budmerice, Častá, Stupava

Bližšie informácie nájdete v priloženom propagačnom materiáli

Počas Dňa otvorených ateliérov na Slovensku, pripravuje Malokarpatské osvetové stredisko organizovanú prehliadku vybraných ateliérov pre rakúskych výtvarníkov na Slovensku. Zároveň sú organizované Malokarpatským osvetovým strediskom v spolupráci s rakúskymi partnermi exkurzie pre slovenských výtvarníkov do vybraných ateliérov v Rakúsku.

Kontaktné informácie:
Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Horná 20, 900 01 MODRA
tel./fax: +421 33 643 34 89
web: www.moska.sk
fb: facebook.com/moska.sk

Wir laden Sie herzlich zu einer herbstlichen Kunstveranstaltung ein – dem Tag der offenen Ateliers. Der Tag der offenen Ateliers ist eine Veranstaltung, bei der man Gelegenheit hat, einen Blick in die Ateliers von in der Kleinkarpaten-Region bzw. der Region Bratislava tätigen Künstlern zu werfen und sich ein Bild von ihrem Schaffen zu machen. Auf diese Weise werden das künstlerische Schaffen, vielfältige Techniken, Genres und Kunstrichtungen hervorragend präsentiert. Künstler und Künstlerinnen zeigen sich für Sie von privater Seite und lassen Sie einen Blick auf das die Arbeitsprozess in ihren Ateliers werfen. Am 21. Oktober 2017 können Sie Kunstwerke entdecken, die später durch Galerien in der ganzen Slowakei aber auch im Ausland wandern werden.
 
Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Partner - der Kulturvernetzung Niederösterreich im Rahmen des aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A SK-AT co-finanzierten Projekts Heritage SK-AT organisiert.
 
Veranstaltungsdatum: 21.10.2017 von 10:00 bis 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: MČ Bratislava – Devín, MČ Bratislava – Vajnory, MČ Bratislava – Rača, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Limbach, Vinosady, Modra, Budmerice, Častá, Stupava
 
Weitere Informationen finden Sie in den beigefügten Werbematerialien
 
Während des Tages der offenen Ateliers in der Slowakei veranstaltet das Kleinkarpaten-Bildungszentrum für österreichische Künstler eine Tour zu ausgewählten Ateliers in der Slowakei. Gleichzeitig organisiert das Kleinkarpaten-Bildungszentrum in Zusammenarbeit mit österreichischen Partnern Exkursionen für slowakische Künstler in ausgewählte Ateliers in Österreich.

Kontaktdaten:
Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Horná 20, 900 01 MODRA
tel./fax: +421 33 643 34 89
web: www.moska.sk
fb: facebook.com/moska.sk

Súvisiace dokumenty