Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 20. 03. 2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada DOD. „Návšteva vyučovacieho procesu a tvorivých zručností na SOŠ HSaO“

 

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave, Vás všetkých srdečne pozýva, osobitne však žiakov 9. ročníkov, ktorí majú záujem študovať na našej škole v študijných a učebných odboroch, a to:

kuchár, čašník, pracovník marketingu blok učiva obchod, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a v 5 ročnom študijnom odbore hotelová akadémia, v učebných odboroch kuchár, čašník, cukrár.


Príďte sa pozrieť na prácu žiakov, aby sa Vám ľahšie rozhodovalo pre voľbu povolania. Môžete prísť i s rodičmi, kamarátmi alebo pani výchovnou poradkyňou.

Tešíme sa na Vašu účasť


         Ing. Mária Katreniaková
            riaditeľka SOŠ HSaO