Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň otvorených dverí na SOŠ podnikania

SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11.februára 2015(streda) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

 
Pre žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov a výchovných poradcov sme pripravili:
  • ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
  • základné informácie o školskom vzdelávacom programe a vyučovaní cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky taliansky jazyk)
  • informácie o odbornej praxi realizovanej v škole a na pracoviskách zamestnávateľov v predmetoch podnikanie v obchode , cestovnom ruchu, manažmente osobných financií, cvičných firmách
  • o využívaní IKT vo vyučovacom procese
  • o mimoškolskej činnosti a práci na projektoch

Všetci ste srdečne vítaní !