Blindfriendly Pondelok 22. 7. 2019 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Stredná zdravotnícka škola

Dovoľujeme si Vás pozvať na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2016 na tunajšej škole v Bratislave na ulici Záhradnícka 44 v čase od 10 - do 14 h.

 

SME ŠKOLA, KTORÁ MÁ ČO
P O N Ú K N U Ť

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás pozvať na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2016 na tunajšej škole v čase od 10 - do 14 h.
S pozdravom
Mgr. Elena Skalná
riaditeľka
Stredná zdravotnícka škola

• Od začiatku svojej existencie (1. septembra 1959) je škola jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru.

• Naša škola profiluje v dennom štúdiu sedem študijných odborov pre absolventov základných škôl a jeden pre absolventov stredných škôl, ktorí už majú maturitu.

• Po desiatich rokoch opäť otvárame študijný odbor ortopedický technik v dennom štúdiu pre absolventov základnej školy.

• Zabezpečujeme nepretržitý kontakt s najlepšie vybavenými pracoviskami zdravotníckych zaria-dení štátneho a súkromného sektoru, v ktorých žiaci absolvujú praktické vyučovanie ako i odbornú klinickú prax.

• Okrem klasických tried, odborných učební a labora-tórií máme vlastnú telocvičňu, posilňovňu a viacúčelové ihrisko.

• Popri vyučovaní žije škola čulým mimoškolským životom. Vydáva vlastný časopis Vita Nostra, žiaci majú voľný prístup na internet, pod vedením učiteľov sa zapájajú do rôznych súťaží – SOČ, literárne, matematické, olympiáda z cudzích jazykov, prvá pomoc, športové aktivity a iné.

• V súčasnosti sa škola zapojila do dvoch projektov Erasmus+ mobilitami učiteľov a mobilitami študentov. Žiaci 3. ročníka študijného odboru zubný asistent absolvujú 2-týždňovú odbornú prax a absolventi 4. ročníka toho istého študijného odboru absolvujú 5-týždňovú stáž  na klinike Kids Dental Care v Mníchove.

• Žiaci a učitelia školy sa zapojili do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu zameraného na rozvoj osobnosti žiakov. 

• Organizujeme rôzne kultúrne podujatia, exkurzie - i do zahraničia (Osvienčim, Francúzsko, Linz, Viedeň), žiaci sa zapájajú do rôznych humanitárnych a dobročinných podujatí, ako sú darcovstvo krvi, Deň narcisov, Deň diabetu, Protidrogový deň, Biela pastelka, Sloboda zvierat a podobne.

• Žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pomáha okrem tímu v problematike zorientovaných pedagógov aj školská psychologička, osobitnú pozornosť venujeme hendikepovaným – slabozrakým a nevidiacim žiakom.

• Budova školy sa nachádza v širšom centre Bratislavy blízko autobusovej stanice Mlynské Nivy. Ubytovanie žiakov zabezpečuje Školský internát, Trnavská 2, Bratislava, ktorý je vzdialený od školy cca 5 minút chôdze.

Viac info  na www.szsbaza.sk

Súvisiace dokumenty