Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň učiteľov

Oceňovanie pedagogických pracovníkov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj, sa oslavuje 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov. BSK tak vzdáva poctu tým učiteľom v regióne, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti tisíckam študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. A keďže na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK učí mnoho schopných a výnimočných pedagógov, práve 28. marec - Deň učiteľov - poskytuje príležitosť, ako našim učiteľom poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať zo študentov vzorných krajanov.

 

 
P.č. Meno Škola
1. Ing. Mária Brondošová SPŠ Drieňová, Bratislava
2. Ing. Štefánia Danišková SOŠ Na pántoch, Bratislava
3. RNDr. Mária Dojčanová SPŠ Hálova, Bratislava
4. PhDr. Darina Fiebigová GY Pankúchova, Bratislava
5. Ing. Zoltán Heringeš SOŠ záhradnícka, Malinovo
6. Ing. Ľubomíra Hrubanová SOŠ Kysucká, Senec
7. Jozef Janata SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava
8. Ing. Ľubomír Kovaľ SOŠ Ivanská cesta, Bratislava
9. Mgr. Jozef Krnáč ŠGY Ostredkova, Bratislava
10. Mgr. Jana Kučerová GY, Modra
11. Ing. Eva Kušnírová SŠ, Tokajícka, Bratislava
12. Ing. Kornélia Lohyňová HA, Mikovíniho, Bratislava
13. Mgr. art. Ján Matus Konzervatórium, Tolstého, Bratislava
14. Mgr. Anna Morávková SŠ, Ivanka pri Dunaji
15. Ing. Juraj Peštuka SPŠ, Fajnorovo, Bratislava
16. Ing. Eva Púčiková SOŠ Sklenárova 1, Bratislava
17. Mgr. art. Daniela Skácelová Tanečné konz., Gorazdova, Bratislava
18. PaedDr. Alena Trajdová SOŠ, Kadnárova, Bratislava
19. Irina Valentová SOŠ, Kostolná, Modra
20. PaedDr. Zora Zarevúcka GY, Tomášikova, Bratislava