Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň Zeme v Mereme

 Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríla 2010, klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre Harmónii zahájili plnenie Environmentálneho programu a prispeli tým k zveľadeniu životného prostredia v Malých Karpatoch.

 

V spolupráci s Lesmi Modra klienti DSS a ZPB Merema v rámci svojho Environmentálneho programu, ktorý je zameraný i na ozdravenie a očistu životného prostredia, už od skorých ranných hodín pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie usilovne brázdili chodníky rekreačnej oblasti Harmónia a oslobodzovali ich od odpadu, ktorý tu zanechali tí ľahostajnejší návštevníci. Vyzbrojení gumenými rukavicami triedili a zberali odpad do igelitových vriec, ktoré sa plnili neuveriteľnou rýchlosťou. Každé z vriec slúžilo na iný druh odpadu - papier, sklo, plasty, plechovky... a odpad potom putoval do špeciálnych kontajnerov na to určených.
Čisté životné prostredie je základným predpokladom ľudského zdravia a duševnej pohody, a tak cieľom tejto aktivity bolo okrem skvalitnenia životného prostredia v ktorom žijeme i formovanie a rozvoj osobnostných kvalít klientov smerujúcich k prehlbovaniu ich vzťahu k prírode a zodpovednosti k okoliu v ktorom žijú, čo je ďalším krokom k ich sociálnej inklúzii.