Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum

 Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím sa stáva v Bratislavskom kraji dostupnejšou aj vďaka otvoreniu ďalšieho Centra služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka, zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 

Teší ma, že dnes sme otvorili Centrum služby včasnej intervencie. Je to sociálna služba poskytovaná terénnymi pracovníkmi v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím. Robia úžasnú a záslužnú prácu. Je povinnosťou spoločnosti pomáhať deťom, predovšetkým tým deťom, ktoré sa narodili s nejakou formou postihu. Je to dlh spoločnosti, ktorý si musíme splácať,“ vyjadril sa počas otvorenia Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
DSS Sibírka je prvým verejným poskytovateľom služby včasnej intervencie v regióne BSK. Terénnou formou túto službu poskytuje od 1.1.2017 a od 1.2.2018 službu včasnej intervencie poskytuje aj ambulantnou formou v priestoroch Zdravotného strediska na Hubeného 2 v Bratislave, samostatnom detašovanom pracovisku. Náklady na poskytovanie tejto služby v plnej výške financuje Bratislavský samosprávny kraj.

V súčasnosti DSS Sibírka službu včasnej intervencie poskytuje 23 rodinám s deťmi do 7 rokov so zdravotným postihnutím, s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom. Pomoc takýmto rodinám sa tak stáva dostupnejšou a najmä včasnou, lebo práve v najútlejšom veku je pomoc najdôležitejšia a najúčinnejšia. Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín,
čím ju odľahčia od cestovania a dochádzania za službou. Podporujú a sprevádzajú rodinu, pomáhajú im nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život. Tím odborníkov tvoria liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociálny pracovník či fyzioterapeut. Pomáhajú rodinám hľadať riešenia, poskytujú rodičom potrebné informácie, poradia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkujú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí a pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok.

V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujú službu včasnej intervencie 4 poskytovatelia: DSS Sibírka, Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o., Raná starostlivosť n.o. a TENENET o.z.