Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deviatakom sa dnes predstavila Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

 Čas pre deviatakov, ktorí si plánujú podať prihlášku na strednú školu, na ktorej sa vyžadujú talentové skúšky, sa kráti. Žiaci ju totiž musia podať najneskôr 20. februára 2017. Pre zvyšné študijné odbory je termín podávania prihlášok 10. apríl 2017. Posledné týždne, ktoré deviatakom ostávajú na rozhodnutie, využívajú stredné školy na svoju prezentáciu. Jednou z nich je aj Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorá svoje brány otvorila záujemcom práve dnes.

 

 „Pedagogická kultúrna akadémia v Modre je jedna z našich škôl s humanitným zameraním. Vo svojom profile ponúkajú štyri študijné odbory. Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času, vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť a dokonca ponúkajú aj učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v dvojročnom diaľkovom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu,“ povedala Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja.
Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, ktorá za svoju takmer stopäťdesiatročnú históriu už vyučila tisíce učiteliek, učiteľov, vychovávateľov a vychovávateliek, dnes na svojom Dni otvorených dverí predstavila svoje študijné odbory a svoje úspechy mladým záujemcom a záujemkyniam o štúdium. Škola tak pokračuje vo svojich historických stopách, keď sa vďaka hlasovaniu uhorského parlamentu stala jedným z prvých štyroch učiteľských ústavov v hornom Uhorsku.
Deň otvorených dverí predstavil Pedagogický a kultúrnu akadémiu v Modre ako modernú školu, ktorá nasleduje trendy. O kvalite školy svedčí aj kontinuálny nárast študentov. V aktuálnom školskom roku študuje na škole 345 študentiek a študentov a v školskom roku 2017/2018 otvorí škola tri triedy prvého ročníka. 
 
„Pedagogická kultúrna akadémia v Modre vytvára svojim absolventom dobré predpoklady na ďalšie uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu alebo im dáva možnosť študovať na vysokých školách či už pedagogického zamerania alebo na sociálnej práci. Rovnako vieme, že populácia Slovenska starne. Čím ďalej, tým viac budeme potrebovať opatrovateľky a práve aj odbor sociálna práca a zdravotníctvo, ktoré ponúka toto zameranie na vysokých školách je istou možnosťou pre absolventov tejto školy na ďalšie uplatnenie sa,“ uzavrela podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, ktorá má vo svojej gescii Odbor zdravotníctva a Odbor sociálnych vecí BSK.
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl