Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Divadlo Aréna sa dočká rekonštrukcie

Bratislavský samosprávny kraj dostane od Ministerstva financií SR 4,5 milióna eur na rekonštrukciu Divadla Aréna v Bratislave, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti župy od roku 2002.

 
 
 „Oceňujeme rozhodnutie vlády a ministerstva, pretože Divadlo Aréna patrí k najstarším slovenským divadlám  a k najcennejším pamiatkam divadelnej architektúry na Slovensku, kde dodnes funguje repertoárové divadlo. Preto je jeho rekonštrukcia nevyhnutnou podmienkou nielen jeho ďalšieho rozvoja, samotného fungovania, ale aby aj naďalej mohlo divákom prinášať nové zážitky, rozširovať ich obzor a vzbudzovať záujem o divadlo ako také,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Divadlo Aréna prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2002 a jeho riaditeľom sa stal Juraj Kukura. Divadlo sa vyprofilovalo ako multižánrová scéna s národným významom a medzinárodnými presahmi. Vzniklo tu niekoľko oceňovaných inscenácií a stalo sa prakticky jediným divadlom profilujúcim sa ako divadlo politické, prinášajúce každú sezónu nové témy. Aréna spolupracuje s etablovanými režisérmi z domáceho i zahraničného prostredia.
 
Divadlo Aréna nebolo od svojho založenia nikdy komplexne zrekonštruované. Aktuálny stav dispozičného riešenia a technickej vybavenosti je už nedostatočný pre umeleckú produkciu. Ako jedno z mála kamenných divadiel na Slovensku nedisponuje prepadliskom, točňou, adekvátnymi divadelnými ťahmi, skladovými priestormi ani vyhovujúcimi priestormi pre návštevníkov. Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je obnova javiskovej technológie, s tým súvisiaca stavebná rekonštrukcia a rekonštrukcia interiéru divadla. Na rekonštrukciu vydal súhlasné stanovisko aj Krajský pamiatkový úrad.
 
Dotácia bude rozdelená do dvoch častí. 2,5 milióna eur z rozpočtu Ministerstva financií SR pôjde na rekonštrukciu v budúcom roku a zvyšok v roku 2017. Na financovaní sa bude podieľať aj Bratislavský samosprávny kraj.