Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2008: „Regióny a mestá vo svete výziev“

„Regióny a mestá vo svete výziev“ je témou DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2008, ktorú dnes vyhlásila Danuta Hübnerová, komisárka pre regionálnu politiku, a Luc Van den Brande, predseda Výboru regiónov EÚ. Šiesty ročník Európskeho týždňa regiónov a miest DNI OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutoční od 6. do 9. októbra v Bruseli. V roli partnerov sa tento rok zapísalo 217 regiónov a miest z 32 krajín, pričom účastníci sa očakávajú z mnohých ďalších krajín. Počas DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutoční 120 podujatí v Bruseli a okolo 250 podujatí na miestnej úrovni v rámci celej Európy. Tieto dni sa stali najvýznamnejším každoročným stretnutím tvorcov politík na úrovni EÚ a regiónov, expertov a zástupcov bankových a podnikateľských kruhov a občianskej spoločnosti.

 
Komisárka Hübnerová uviedla: „Teraz sme v období úvah, keď diskutujeme o budúcich prioritách kohéznej politiky: o jej rozsahu, vplyve a spôsobe, akým sa čo možno najlepšie môže prispôsobiť novým výzvam. Teším sa na tohoročné DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré budú dobrou príležitosťou na to, aby sa do tohto procesu výraznejšie zapojili regióny a mestá v čase, keď naše myšlienky začínajú získavať určitú podobu. Túto prácu plánujeme zhrnúť v dokumente s prvými konkrétnymi námetmi na kohéznu politiku po roku 2013, ktorý uverejníme na jar 2009.ň
 
Luc Van den Brande, predseda Výboru regiónov, povedal: „Podujatie DNI OTVORENÝCH DVERÍ sa stalo pevnou súčasťou kalendára EÚ ako fórum pre subjekty z verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v oblasti regionálnej politiky. Pre regióny a mestá je príležitosťou, aby sa podelili o svoje úspechy a myšlienky, zdôraznili svoj záväzok vytvárať udržateľné pracovné miesta a podporovať rast a svoju vôľu spolupracovať v boji proti zmene klímy a čeliť ďalším veľkým výzvam. Na týchto bruselských 2 km2 nenájdete všetky odpovede - Európu musíme budovať v partnerstve. Mám radosť, že v rámci DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ mestá a regióny usporiadajú okolo 250 podujatí v členských štátoch a pomôžu preniesť toto posolstvo na domácu pôdu.“
 
Podujatie bude pre účastníkov príležitosťou, aby sa podelili o prvé skúsenosti s vykonávaním 345 programov kohéznej politiky na roky 2007 – 2013 na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré zahŕňajú investície z vnútroštátnych prostriedkov a prostriedkov EÚ vo výške okolo 500 miliárd EUR. Diskusia o budúcnosti politík po roku 2013 je v plnom prúde a očakáva sa, že Komisia prijme významnú zelenú knihu o územnej súdržnosti tesne pred konaním DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ.
 
Semináre a diskusie v rámci DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2008 budú zamerané na štyri témy:
·         inovačné regióny: podpora výskumu, technologického rozvoja a inovácií,
·         udržateľný rozvoj: regionálne odpovede na zmenu klímy,
·         spolupráca a vytváranie sietí: výmena osvedčených postupov v oblasti regionálneho rozvoja,
·         pohľad do budúcnosti: európska kohézna politika pre zajtrajšok.
  
DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2008, ktoré do Bruselu pritiahnu viac než 5 000 regionálnych a miestnych expertov, organizuje Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie spoločne s Výborom regiónov. Zastúpené budú partnerské mestá a regióny z 26 členských štátov spoločne s účastníkmi z Turecka, Chorvátska, Nórska, Švajčiarska a po prvý raz z Bosny a Hercegoviny a Islandu. Najviac partnerov, 22, sa zaregistrovalo z Francúzska, za ním nasledujú Taliansko a Španielsko (19), Spojené kráľovstvo (18) a Poľsko (17). Okrem toho sa očakáva, že k podujatiu popri medzinárodných organizáciách prispejú aj zástupcovia z ďalších krajín, ako sú Čína, Rusko, Brazília a Srbsko. DNI OTVORENÝCH DVERÍ budú takisto príležitosťou pre súkromné spoločnosti, finančné inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti, aby sa stretli s regionálnymi subjektmi. K organizáciám zastúpeným v „Investors Café“, výstavnom a spoločenskom priestore podujatia, patria: Európska investičná banka, Businesseurope, Európska organizácia zamestnávateľov, Siemens, General Electric, Philips, Veolia a združenie European Citizen Action Service.
 
Viac informácií: