Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dni otvorených dverí na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji

Stredná odborná škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Dni otvorených dverí v dňoch: 12. novembra, 4. a 5. decembra 2014 (piatok a sobota) v čase od 8.00 do 14.00 h.

 
Pre žiakov, ich rodičov, výchovných poradcov a priateľov školy sme pripravili:
  • základné informácie o školských vzdelávacích programoch vo všetkých formách štúdia
  • ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
  • informácie o odbornej praxi realizovanej v Stredisku odbornej praxe školy a na pracoviskách zmluvných podnikov, o mimoškolskej činnosti a práci v projektoch
  • prehliadku areálu školy, odborných učební, kynologického a jazdeckého centra, športovísk, siene rybárskej techniky, kabinetu živých zvierat
  • ukážky výcviku koní a psov
  • prezentáciu školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 
 
Tešíme sa na Vašu návštevu.
                                                                                              Ing. Katarína Kubišová
                                                                                                       riaditeľka