Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Doprava

Jednou z oblastí, do ktorých má župa právo aj povinnosť zasahovať je doprava. Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja sa venuje dvom oblastiam. Zaoberá sa pozemnými komunikáciami a cestnou dopravou a dráhami.

 

V oblasti pozemných komunikácií zabezpečuje pravidelnú údržbu a opravu ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve župy. V tomto roku na to kraj vyčlenil 15 miliónov eur, za ktoré boli zrekonštruované niektoré úseky ciest a mostné objekty, realizuje sa sanácia šiestich úsekov zosuvných svahov na horskom priechode Pezinská Baba a postupne sa buduje 17 nových bezpečnostných priechodov pre chodcov. Okrem toho bolo doteraz zrealizovaných 8 400 m² veľkoplošných opráv povrchu vozoviek, opravených 7 300 m² výtlkov a v zimnom období je vykonávaná zimná údržba ciest. O krajské cesty sa stará správcovská spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, ktorú zriadil Bratislavský samosprávny kraj.


Župa tiež vypracúva stanoviská potrebné k územným rozhodnutiam a stavebným povoleniam pre dopravné stavby a stavby ktoré, svojou činnosťou ovplyvňujú prevádzku na cestách II. a III. triedy. Navrhuje a zabezpečuje aj opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
V oblasti cestnej dopravy a dráh župa zabezpečuje dopravnú obslužnosť regiónu v spolupráci so Slovak Lines, a.s.. Kraj si u tohto dopravcu objednáva a finančne podporuje ročne zhruba 12 000 000 km jázd a tým zabezpečuje pohodlné a lacné cestovanie obyvateľov v rámci regiónu.


Jednou z najdôležitejších aktivít župy je budovanie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Ten prinesie obyvateľom cestovanie vlakmi, autobusmi aj mestskou hromadnou dopravou na jeden lístok, zjednoduší a zlacní cestovanie v rámci regiónu a zosúladí cestovné poriadky tak, aby bolo cestovanie čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. To zabezpečuje Bratislavská integrovaná doprava a.s., ktorú založil Bratislavský samosprávny kraj spoločne s hlavným mestom Bratislava.


Župa tiež spolupracuje pri tvorbe a schvaľuje cestovné poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej a regionálnej vlakovej doprave. Udeľuje aj dopravné licencie dopravcom vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave. Kompetencie má kraj iba k dopravným linkám, ktoré začínajú svoju trasu na území bratislavského regiónu. Župa je tiež špeciálnym stavebným úradom pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, vydáva a odníma preukazy na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy a vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh (trolejbusy a električky) na území kraja.