Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cyklotrasa Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce, aj krátky úsek dokáže spojiť veľké vzdialenosti

Wikipédia uvádza že Eurovelo je sieť európskych cyklistických ciest, ktoré organizuje Európska cyklistická federácia ako projekt 12 diaľkových trás naprieč celým európskym kontinentom v celkovej dĺžke cez 60. 000 km.

 
Trasa Eurovelo 6 sa nazýva i ako „Riečnatrasa“, pretože vedie od brehu Atlantického oceánu z mesta Nantes, kde ústí rieka Loira, cez Francúzsko, pokračuje do Švajčiarska k Bodamskému jazeru a popri rieke Dunaj cez Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko až k ústiu Dunaja na breh Čierneho mora.
            V r. 2009 oslovila obec Bezenye a Rajka prihraničné mestské časti Bratislava-Čunovo a Bratislava-Rusovce s ideou spoločného projektu vybudovania cyklotrasy, ktorej cieľom by bolo  prepojenie chýbajúceho úseku medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 na území SR  v katastrálnych územiach  mestských častí Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo  s pokračovaním na území Maďarska cez obec Rajka  a napojením na už jestvujúcu cyklotrasu v časti Bezenye-Paprét.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce  medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou  sa v roku 2011 myšlienka spoločného projektu začala napĺňať. schválením projektu  cyklotrasy HUSK/0901/2.3.1/0242 Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce v rámci programovacieho obdobia r. 2007-2013. Vedúcim partnerom projektu je  Maďarská republika – obec Bezenye. Ukončenie projektu je zmluvne stanovené  na 31.12. 2012
Celková výška nákladov na celý projekt predstavuje sumu 2 161 545,78 €, ktorá je    financovaná nasledovne:  
  • z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, 
  • štátneho rozpočtu SR   vo výške 10%
  • spolufinancovanie z rozpočtov obcí Bezenye, Rajka a  mestských  častí Čunovo a Rusovce vo výške 5%.
Úsek Cyklotrasy Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce  na území SR v dĺžke .  7.615 km sa nachádza vo finálnej fáze.
        
         Objektová skladba v Čunove rieši prepojenie cyklotrasy v katastri mestskej časti Bratislava -Čunovo až po štátnu hranicu s Maďarskom. Skladá sa z dvoch úsekov. Úsek Čunovo hrádza - Maďarská hranica, stavebná úprava – pokládka jednej vrstvy asfaltového betónu na jestvujúcej korune hrádze v dĺžke 755,12 m a šírke 5,0 m je už ukončená. Finišujú práce na úseku Čunovo - prepojovací úsek.
Stavebná úprava sa skladá z novo budovaného úseku dĺžky 84,8 m a existujúceho úseku dĺžky 180,5 m, šírky 3,0 m. Vzhľadom ku konfigurácii terénu, cez ktorý je vedený nový úsek - derivačný kanál, násypy protipovodňovej hrádze, sa pozdĺž novej cyklistickej cestičky osadí oceľové zábradlie. Po ukončení výstavby nového úseku sa v celom prepojovacom úseku osadí nové zvislé a vodorovné dopravné značenie.
 Ukončením a odovzdaním projektu sa pre obyvateľov  vytvoria možnosti pre  vzájomné spoznávanie života a kultúry susedných obcí Maďarska ale aj Rakúska. Výrazne  sa však  skvalitnia najmä podmienky pre  cykloturistov z celej Európy, ako aj zo zámoria, ktorí v skupinách ale aj individuálne už   roky prechádzajú  mestskými časťami Bratislava-Rusovce a  Bratislava-Čunovo, doposiaľ však  po nevyhovujúcich a neoznačených trasách.