Blindfriendly  15. 9. 2019 | Meniny má Jolana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P. Frešo podpísal memorandum, cestu Rohožník-Malacky zrekonštruujú

 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo v sobotu 11. Augusta podpísal v obci Rohožník Memorandum o spolupráci medzi BSK, obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o. a ALAS SLOVAKIA spol. s r.o.

 
Predmetom memoranda je spolupráca pri riešení technického stavu cesty III/50310, ktorá je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 s hlavným mestom. Tá bez stavebných úprav a rekonštrukcie slúži od 70-tych rokov. Stav cesty, vrátane šírky a pevnosti krajníc nezodpovedá súčasnému stavu nárastu automobilovej dopravy, hlavne ťažkej nákladnej dopravy a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Potrebu rekonštrukcie podčiarkuje aj skutočnosť, že je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre výrobné závody spoločností Holcim, ALAS, Baumit či Agropartner, ktorí sú zároveň významnými zamestnávateľmi v regióne.
 
Signatári memoranda vyjadrili spoločné úsilie vo vypracovaní a financovaní priojektovej dokumentácie, získaní stavebného povolenia a v realizácii samotnej rekonštrukcie.
 
Signatári memorandum podpísali v obci Rohožník v rámci obecných slávností priamo pred zrakmi občanov. Tí podpísanie memoranda privítali potleskom. „Aj reakcie ľudí svedčia o nevyhnutnosti rekonštrukcie tejto cesty. Je to jeden z najpálčivejších problémov v tomto regióne, ktorý potrebuje riešenie. BSK v spolupráci s ostatnými signatármi memoranda urobia všetko pre bezpečnosť a plynulosť premávky na tejto ceste,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo tesne po podpísaní memoranda.