Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti môže byť ohrozená

Analýza, vypracovaná Slovenskou lekárskou komorou (ďalej len SLK) predpokladá podľa dostupných informácií zrušenie dvadsiatich nemocníc, z toho dvoch v Bratislavskom kraji - Nemocnice v Modre a Nemocnice v Malackách.

 
„Ani jednu z uvedených nemocníc nie je možné zrušiť bez toho, aby kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti nebola obmedzená,“ povedal v tejto súvislosti predseda BSK Vladimír Bajan. Dodal, že názor samosprávneho kraja by z tohto pohľadu nemal byť prehliadaný.
Podľa § 5 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch je verejná minimálna sieť definovaná ako usporiadanie najmenšieho počtu verejne dostupných poskytovateľov na území samosprávneho kraja v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná starostlivosť s prihliadnutím na počet obyvateľov, geografické a demografické odchýlky ako aj chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov. V prípade potreby doplnenia siete je to práve samosprávny kraj, ktorý v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva navrhuje poisťovniam jej úpravu.
Navrhované zrušenie nemocníc v Modre a v Malackách nielenže nerešpektuje uvedené požiadavky, ale jeho realizáciou by došlo k výraznému zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, najmä pre sociálne slabšie skupiny. V prípade nemocnice v Malackách je tento návrh o to nepochopitelnejší a neprijatelnejší, že ide o nemocnicu, ktorá sa v ostatných dvoch rokoch revitalizovala a smeruje k vybudovaniu zariadenia s modernou medicínskou technológiou, s dostatočným počtom erudovaných odborníkov, schopnú plniť všetky požiadavky, ktoré na ňu kladie bezprostredná blízkosť diaľnice, letiska, zásobníkov plynu ako aj rozrastajúceho sa priemyselného centra.