Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ducha Ustavy musí naplňať aj samospráva

Bratislava, 1. septembra 2010

 

Piliere územnej samosprávy sú obce a samosprávne kraje, tak ako ich definuje Ústava SR. "V tomto zmysle si samosprávny kraj ctí význam Ústavy SR," povedal pri príležitosti dnešného štátneho sviatku predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Podľa neho kľúčový dokument, ktorým je Ústava plne legitimizuje postavenie samosprávnych krajov v politickej a územnej štruktúre Slovenska.

Podľa bratislavského župana bude nevyhnuté naplniť ducha Ústavy v spolupráci so štátom, tak aby samosprávy prebrali väčšiu zodpovednosť za hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. "Musíme si získať väčšiu dôveru ľudí, aby naozaj videli, že sa môžu spoľahnúť na svojich priamo volených zástupcov a inštitúcie priamo v regióne ako hlavných riešiteľov ich problémov," dodal Frešo. Získavanie dôvery musia kraje preukazovať podľa Freša aktívnym prístupom pri povodniach, iných živelných pohromách, v doprave, sociálnej starostlivosti a to aj napriek výrazne poddimenzovaným finančným možnostiam. V tomto smere verí Bratislavský samosprávny kraj v pokračovanie dialógu s Vládou SR o systémových zmenách vo finančnom fungovaní samosprávnych krajov.