Blindfriendly Pondelok 16. 12. 2019 | Meniny má Albína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmena bankových účtov Úradu BSK

Od 1.1.2014 budú pre bežný platobný styk za Úrad BSK platné výhradne bankové účty vedené v Štátnej pokladnici, pričom pôvodné účty BSK vedené v OTP Banke Slovensko, a.s. platia do konca roka 2013, na dobeh kreditných platieb do 31.01.2014.

 
Úrad VÚC a jeho OvZP (organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti) sú klientami ŠP (Štátnej pokladnice) podľa § 9a, zákona 291/2002 Z.z. 
 
Od 1.1.2014 budú pre bežný platobný styk za Úrad BSK platné výhradne bankové účty vedené v Štátnej pokladnici, pričom pôvodné účty BSK vedené v OTP Banke Slovensko, a.s. platia do konca roka 2013, na dobeh kreditných platieb do 31.01.2014.
 
Konkrétne
 
Ø  Účet číslo 7000487447/8180 pod názvom Základný bežný účet, Úrad BSK od 1.1.2014 nahrádza v súčasnosti platný účet č. 8225933/5200
Ø  Účet číslo 7000487455/8180 pod názvom Základný bežný účet výdavkový, Úrad BSK od 1.1.2014 nahrádza v súčasnosti platný účet č. 8225984/5200