Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Etika a konflikt záujmov


 
1. Má VÚC zverejnený etický kódex volených predstaviteľov samosprávy? nie
2. Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov samosprávy? nie
3. Má VÚC zverejnený etický kódex zamestnancov, ktorý platí aj pre zamestnancov organizácií samosprávy (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou)? nie
4. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke pracovný poriadok zamestnancov samosprávy? áno, dolu v prílohách, viď. link
5. Existuje v rámci úradu VÚC mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík nad rámec zákona (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

áno / online formulár na nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania; zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Bruna, odbor implementácie OP

6. Koľko oznámení o nekalých praktikách v samospráve a jej organizáciách riešili od januára 2016 do augusta 2017, čoho sa týkali a ako boli vybavené? Počet: 1 ; Predmet: prideľovanie dotácií ŠK Dinamo Bratislava v rokoch 2015 a 2016 / Výsledok preverenia: čiastočne opodstatnený
7. Vysvetlil hlavný kontrolór postup pri ohlásení údajného porušenia Zákona o konflikte záujmov? áno
8. Súhlasil hlavný kontrolór s osobným stretnutím (prípadne poskytol kontakt na mobil) s ohlasovateľom údajného porušenia Zákona o konflikte záujmov? áno
9. Rýchlosť odpovede hlavného kontrolóra na podnet ohlasovateľa údajného porušenia Zákona o konflikte záujmov: 4-7 dní
10. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zápisnice zo zasadnutí komisie VÚC na ochranu verejného záujmu? nie
11. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania predsedu VÚC za rok 2016? áno link
12. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania predsedu VÚC za rok 2015? áno link
13. Obsahujú údaje o majetkových pomeroch predsedu VÚC detailnejší popis položiek (napríklad podľa vzoru formulára majetkových priznaní na politikaopen.sk)? nie link
14. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania poslancov VÚC za rok 2016? áno link
15. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené majetkové priznania poslancov VÚC za rok 2015? áno link
16. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu VÚC za rok 2016? nie
17. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach predsedu VÚC za rok 2015? nie
18. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov VÚC za rok 2016? nie
19. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke zverejnené potvrdenia o podaných daňových priznaniach poslancov VÚC za rok 2015? nie