Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európa 2020 – regionálne rozvojové stratégie na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti

 Dňa 9.11.2011 sa na Úrade BSK uskutočnil seminár „Európa 2020 – regionálne rozvojové stratégie na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti: územie Bratislavského samosprávneho kraja.“

 

Seminár, určený pre mestá a obce Bratislavského samosprávneho kraja, bol zameraný na súčasné možnosti získania externých finančných zdrojov pre priority územia Bratislavského samosprávneho kraja. Prezentované boli regionálne stratégie rozvoja na podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti v kontexte územia BSK. Seminár bol zameraný predovšetkým na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, t.j. revitalizáciu upadajúcich mestských zón v regióne BSK a pripravovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a jeho význam pre región. Rovnako sa hovorilo aj o príprave budúceho programovacieho obdobia EÚ. Seminára sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Zsolt Simon. Seminár sa uskutočnil v rámci podujatia Open Days 2011, ktorý v dňoch 10.-14. októbra 2011 v Bruseli organizoval Výbor regiónov a Európska komisia. Bratislavský samosprávny kraj sa podujatia zúčastnil v rámci Siete hlavných miest a regiónov spolu so svojimi zahraničnými partnermi.
 

Súvisiace dokumenty