Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

EUROPE IN LOVE (EURÓPA V LÁSKE) - medzinárodný projekt podporovaný v rámci programu ERASMUS +

 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským spolu s piatimi ďalšími krajinami sa stala hlavným účastníkom medzinárodného vzdelávacieho projektu s názvom EUROPE IN LOVE.

 

Hlavným koordinátorom projektu je Nadácia Patronato de la Juventud Obrera z Valencie (Španielsko). Projekt EUROPE IN LOVE v Španielsku bol vybraný z viac ako dvoch stoviek organizácií. Pod vedením učiteľov školy Colegia Sagrada Familia PJO vo Valencii sa uskutočňujú rôzne spoločné aktivity v rámci projektu vo všetkých zúčastnených krajinách.
 Jedná sa o multimediálny projekt realizovaný po dobu dvoch rokov v spolupráci so šiestimi európskymi školami z krajín Španielsko, Severné Írsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko a Slovensko. Projekt si kladie za cieľ, aby žiaci v rámci svojej veľmi užitočnej, dôležitej a aktívnej práce na projekte v anglickom jazyku si osvojili hlboké znalosti o Európe, zoznámili sa s kultúrou a históriou ďalších európskych krajín, a tým aj prispeli k budovaniu ducha európskeho občianstva.
 Účastníkmi projektu sú nasledovné školy:
• Colegia Sagrada Familia PJO (Valencia, Španielsko)
•  Gesamtschule An der Erft (Neuss, Nemecko)
• Myllyharjun Lukio (Loviisa, Fínsko)
• Liceo Classico Statale Giulio Perticari (Senigallia, Taliansko)
• Carrickfergus College (Carrickfergus, Severné Írsko)
• ZŠ a Gymnázium s VJM (Bratislava, Slovensko)
 Počas dvoch rokov celkovo 25 žiakov z každej krajiny bude cestovať do vybraných škôl. Aj na Dunajskej ulici bude jedno veľké stretnutie v januári 2017 s účasťou 12 učiteľov a 30 žiakov. Používaním platformu e-twinning žiaci majú možnosť na vzájomnú komunikáciu, ako aj na zapojenie sa do jednotlivých úloh a aktivít v rámci projektu.
 Výsledkom projektu budú dva dôležité dokumenty:
1. metodická príručka - hlavnou témou je "láska". Každá škola má pridelený jeden typ lásky zo šiestich - Agape, Eros, Ludus, Pragma, Philautia, Philia. Úlohou učiteľov a študentov je vypracovať 10 plánov lekcií na svoj typ lásky. Po schválení programom Erasmus+ túto metodickú príručku v prípade záujmu budú môcť používať aj iné európske školy.
2. krátky film - žiaci z každej krajiny musia napísať scenár a režírovať krátky film, v ktorom tiež dominuje láska. Spoločný film bude predstavený v apríli 2017.
 Hlavnou úlohou projektu je napomáhať tomu, aby žiaci počas spoločnej projektovej práce prehĺbili  svoju lásku k Európe, aktívne sa podieľali na rozvoji tolerantnej a humánnej Európy a dozvedeli sa o histórii, tradíciách, kultúre a mentalite iných krajín. Cieľom projektu je
poukázať na to, že v dnešnom svete jedine pomocou LÁSKY možno dosiahnuť život v mieri a prosperite na tomto krásnom kontinente.

Fotografie sú z 1. stretnutia učiteľov - Valencia, Španielsko, november 2015
a z 1. spoločného stretnutia učiteľov a žiakov - Senigallia, Taliansko, marec 2016