Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Europoslankyňa Žitňanská odovzdala cenu škole, ktorá najlepšie pripraví budúcich podnikateľov

Jedenásť škôl z celej Európy si 15. októbra prevzalo výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award 2015. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v rámci podnikateľského vzdelávania na národnej a európskej úrovni. Medzi ocenené európske školy postúpila aj Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave. Škola už viac ako 10 rokov prináša pre svojich žiakov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko).

 
hotelova akademia
„Bola to úžasná príležitosť spoznať nadšených učiteľov a riaditeľov rôznych typov škôl z rôznych krajín. Rozvoj podnikateľského vzdelávania znamená rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí nevyhnutných pre ich budúcnosť, a na tom sa zhodli učitelia všetkých ocenených škôl,“ povedala Kornélia Lohyňová, ktorá si za Hotelovú akadémiu v Bratislave prevzala z rúk Caroline Jenner (CEO, JA Europe) a Jany Žitňanskej (poslankyňa Európskeho parlamentu) ocenenie The Entrepreneurial School Award.
Slávnostné oceňovanie prebiehalo v Bruseli, na pôde Európskeho parlamentu, za účasti niekoľkých jeho členov, ako aj oficiálnych predstaviteľov Európskej komisie, členov Správnej rady JA Europe a ďalších pozvaných hostí. Ocenené školy boli z Dánska, Fínska, Nemecka, Grécka, Talianska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenska.
„Podpora zo strany Európskeho parlamentu predstavuje kľúčový míľnik v oblasti podnikateľského vzdelávania v Európe, a zároveň nadväzuje na zverejnenie správy s názvom Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Správa vyzýva členské štáty EÚ a ďalšie regionálne autority k podpore iniciatív budovania podnikateľskej kultúry medzi mladými ľuďmi,“povedala generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner.
„Teším sa, že vďaka programom a projektom JA Slovensko sa školám môže dostať takéhoto významného ocenenia. Verím, že podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí na základných i stredných školách je kvalitnejšou a lacnejšou alternatívou prevencie proti nezamestnanosti mladých na Slovensku, ako akékoľvek dodatočné opatrenia alebo balíčky, ktoré sú viac nesystémovým plátaním už vzniknutého problému s nezamestnanosťou absolventov škôl. JA Slovensko ponúka svoje viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku, všetkým inštitúciám, ktoré majú záujem a vidia priestor na spoluprácu,“ dodáva generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka.
O Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava
Podnikateľské vzdelávanie je súčasťou vízie tejto školy a je zahrnuté do školského vzdelávacieho programu. Do predmetov vstupuje prostredníctvom rôznych aktivít a sebahodnotiacich kvízov, ktoré mapujú u žiakov rozvoj ich podnikateľských zručností na začiatku a na konci školského roka. Hotelová akadémia spolupracuje s mnohými lokálnymi partnermi a konzultantmi z podnikateľského prostredia, tak v oblasti praktických stáží, ako aj mentoringu. V oblasti podnikateľského vzdelávania sú na škole dostupné nasledovné programy: Viac ako peniaze, JA Podnikanie v cestovnom ruchu, JA Etika a Podnikanie, ako aj projekt Erasmus+ zameraný na podnikavosť. Prostredníctvom týchto programov majú žiaci možnosť objaviť svoj potenciál a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, ale aj myslenie, ako sa stať aktívnym a úspešným pri budovaní svojej kariéry.
O Škole podnikania – The Entrepreneurial School
The Entrepreneurial School (Škola podnikania) je aktuálne najväčšou iniciatívou podnikateľského vzdelávania v Európe. Táto iniciatíva je organizovaná JA Europe, čiastočne financovaná Európskou komisiou a podporovaná ďalšími partnermi.
JA Slovensko, n.o.
  • Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do learning-by-doing programov (učiacich skúsenosťou) sa ročne zapája približne 17 000 študentov zo 700 škôl. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe