Blindfriendly Pondelok 11. 11. 2019 | Meniny má Martin Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska konferencia obnovy vidieka 2009

V dňoch od 21. do 22. septembra t. r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční Európska konferencia obnovy vidieka 2009. Usporiadateľom je Európska ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni v spolupráci s Dolným Rakúskom, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislava. Odborne a organizačne podujatie podporili AINova a Slovenská agentúra životného prostredia.

 
Už samotný názov konferencie evokuje ústrednú tému, ktorou sa budú zaoberať jednotliví odborníci vo svojich prednáškach. V pondelok dňa 21. septembra t. r. sa budú snažiť nájsť odpovede na to, aké dopady má suburbanizácia na ľudské sídla a ich potenciál. Suburbanizácia je v širokom ponímaní zaberanie miest, ktoré v minulosti slúžili na poľnohospodárske aktivity. Na konferencii budete mať možnosť vypočuť si príspevky aj k tomu, aký vplyv má tento fenomén na spoločenstvo, životný štýl a identitu obyvateľstva.  Čo to vlastne znamená vytvárať rozmanitosť a ako na ňu vplýva rozvoj vidieka?
 
V druhej polovici dňa sa v prvom tematickom bloku pod názvom ,,Vidiecke priestory v okolí aglomerácií“ budú zaoberať problematikou rozdielov a spoločných prvkov medzi vidiekom a mestom. V druhom bloku ,,Konflikty alebo spolupráca? Miesto Bratislava a jeho okolité vidiecke priestory“ budú autori polemizovať o premenách sídelných štruktúr a jednotlivé teórie manifestovať na konkrétnych príkladoch premien Bratislavy na prelome 20. a 21. storočia, rozvojových stratégií burgenlandských a dolnorakúskych obcí alebo stratégií rozvoja vidieka Trnavského samosprávneho kraja.
 
V utorok 22. septembra t. r. pokračuje konferencia tematickým tretím blokom, kde máte možnosť vypočuť si dotazy k súčasnému vyľudňovaniu obcí na periférií a ako tento fenomén ovplyvňuje životný štandard obyvateľov obcí. Taktiež sa budú zaoberať myšlienkou, či sa oplatí ich záchrana. Vo štvrtom bloku vám prednášajúci predstavia Obec Liptovská Teplička a  problémy či riešenia v zahraničí alebo vo Švajčiarsku.
 
Nezisková mimovládna organizácia AINova sa odborne a organizačne podieľa na realizácií konferencie. Jej významnú časť portfólia činností tvorí vzdelávanie v oblasti ochrany, využívania a zveľaďovania kultúrneho dedičstva. Prestížne ocenenie Európskej únie, ktoré organizácia získala za kultúrne dedičstvo Europa Nostra Award 2009, je mimoriadnou poctou. Aj to je dôkazom toho, že AINova prispieva k propagácií európskych a kultúrnych hodnôt a je významným článkom v usporiadaní vysoko profesionálneho podujatia.
 
Súčasťou konferencie je aj vyhradený priestor na diskusiu. Po konferencii je možnosť zúčastniť sa exkurzie ,,Stratégie rozvoja mesta Trnava a Trnavského regiónu“.
 
Konferencia je prístupná aj pre verejnosť. Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte priloženú prihlášku a zašlite na uvedenú adresu. Prihlásenie na konferenciu je možné do 7. septembra 2009.
 
Viac informácií v priloženom letáku:
 

Súvisiace dokumenty