Blindfriendly Pondelok 11. 11. 2019 | Meniny má Martin Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska kvalita našej školy – úspešný projekt Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava realizovala v školských rokoch 2017/18 a 2018/19 projekt Európska kvalita našej školy. Škola získala grant na mobilitu pedagogických pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Mobility sa celkovo zúčastnilo 7 pedagogických zamestnancov (1 člen vedenia školy a 6 učiteľov).

 

Projekt bol zameraný na tri oblasti: nové modely riadenia školy, rozvoj nových metodík vo výučbe anglického jazyka a aplikácia metódy CLIL vo výučbe všeobecnovzdelávacích predmetov. Všetci účastníci mobility získali certifikát o absolvovaní kurzov. Ďakujeme zahraničným partnerom (Eurofortis Riga, Lotyšsko a Pilgrims Teacher Training, Canterbury, Spojené kráľovstvo) za inšpiratívne nápady, ktoré budeme aplikovať v našom školskom vzdelávacom programe. Za schválený  grant patrí naše poďakovanie Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu - Národnej agentúre Erasmus+ pre vzdelávanie a  odbornú prípravu.  

Súvisiace dokumenty