Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska spolupráca

Aktivity Európskej únie siahajú aj na územie Bratislavského kraja. Množstvo projektov sa na území kraja realizuje z európskych fondov a viac či menej ich koordinuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

 

Integrovaný regionálny operačný program


Únia poskytuje Slovensku prostriedky v rámci viacerých operačných programov, z ktorých jeden je aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Župa je vo vybraných oblastiach tohto operačného programu sprostredkovateľským orgánom, čo znamená, že od žiadateľov z územia župy prijíma žiadosti o príspevok z eurofondov, kontroluje a posudzuje ich, dohliada na realizáciu projektov a dodržanie nariadení Európskych inštitúcii. Úspešnosť a kvalita projektov je prvoradým cieľom, preto župa pomáha žiadateľom aj pri ich samotnej príprave.


Projekty z Eurofondov / riadenie projektov


Kraj vystupuje vo vzťahu k Európskej únií aj ako žiadateľ eurofondov, vďaka ktorým realizuje projekty na rozvoj kultúry, cestovného ruchu, podporu cestnej ako aj cyklistickej dopravy, skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov stredných škôl a iné. Na župe sa europrojektom venuje samostatný odbor, ktorý ich plánuje, pripravuje žiadosti o eurofondy a následne koordinuje ich realizáciu.


Operačný program INTERACT


Program spolupráce INTERACT pôsobí v oblasti územnej spolupráce. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu riadenia programov, propagovať výsledky územnej spolupráce a zavádzať do nej inovatívne nástroje a prístupy. Program poskytuje odborné poradenstvo v rámci celej Európskej únie, taktiež na území Nórska a Švajčiarska prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií, pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny, publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov a poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Viac informácií na www.interact-eu.net.


Európsky výbor regiónov a Zastúpenie BSK v Bruseli


V Bruseli okrem iného pravidelne zasadá aj Európsky výbor regiónov. Jeho členom je aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo a podpredseda BSK Martin Berta pôsobí v pozícii náhradníka. Bratislavský kraj tak môže aj touto cestou komunikovať s Európskymi inštitúciami, vplývať na rozhodovacie procesy a obhajovať záujmy obyvateľov. Požiadavky a informácie z nášho kraja do Bruselu prúdia zároveň aj cez Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sídli priamo v Bruseli. Pôsobí ako informačný bod, propaguje kraj v zahraničí a zároveň sprostredkováva komunikáciu medzi európskymi inštitúciami a župou.