Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Financie a verejné obstarávanie


 
1. Zverejnil VÚC na svojej oficiálnej stránke ročné plány verejného obstarávania v rokoch 2016 a 2017? Protimonopolný úrad neodporúča zverejňovať ročné plány verejných obstarávaní z dôvodu možných kartelových dohôd
2. Uzatvoril Úrad VÚC aspoň jednu zmluvu s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác od januára 2016 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? nie
3. V prípade že áno, aký bol počet a predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2016 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? netýka sa
4. Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)? áno, viď. link na pravej lište
5. Aký je percentuálny finančný objem nesúťažných postupov na celkovom obstarávaní od januára 2016 do septembra 2017? 4 %
6. Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach (všetkých vykazovaných vo vestníku za VÚC i jeho správu ciest) od januára 2016 do augusta 2017? 2,5
7. Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných cez EKS (Elektronický kontrakčný systém) k septembru 2017? 4,24
8. Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2017 slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? áno link
9. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)? áno link
10. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za roky 2016, 2015 a 2014? áno link
11. Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? áno link
12. Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch posledných po sebe nasledujúcich uplynulých rokov - 2016, 2015 a 2014? áno link
13. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v roku 2017 ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)? nie
14. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti za roky 2016, 2015 a 2014 ako samostatné dokumenty? (nie súčasť rozpočtu). nie
15. Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania

92%

Kvalita zverejnených dokumentov (úplné zverejnenie zmluvy vrátane príloh, kopírovateľný a strojomčitateľný obsah): 0,93/1
Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu): 99%

16. Kvalita zverejňovania údajov o faktúrach a objednávkach VÚC a systému ich zverejňovania

62,5%

Kvalita systému zverejňovania (včasné zverejňovanie, export dát, vyhľadávateľnosť a triediteľnosť podľa protistrany, predmetu, sumy, dátumu)