Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

FREŠO: Mestá a obce v Bratislavskom kraji sa majú rozvíjať rovnomerne

 Všetky mestá a obce v Bratislavskom kraji by sa podľa župana Pavla Freša mali rozvíjať rovnako. Povedal to na dnešnom stretnutí so starostami a primátormi malackého okresu v Stupave, kde ich informoval aj o príprave nového programovacieho obdobia pre eurofondy na obdobie 2014-2020. Ako tiež uviedol, v čerpaní eurofondov by malo mať Záhorie rovnaké príležitosti ako Bratislava, Pezinok či Senec.

 
„Hovorili sme aj o príprave ďalšieho programového obdobia. Tie vyhliadky pre Bratislavskú župu sú podstatne lepšie, ako bolo minule programové obdobie,“ poznamenal Pavol Frešo. Kým v programovom období 2007-2013 mohli mestá a obce v BSK čerpať 100 miliónov €, v rokoch 2014 až 2020 by to malo byť dva krát viac, pričom existujú aj dve flexibility. Prvou je možnosť presunúť zdroje medzi kategóriami regiónov až do výšky 3 percent celkovej alokácie SR. Rovnako významnou je pre rozvoj Bratislavskej župy možnosť získať finančné prostriedky aj na aktivity spojené s investíciami do aplikovaného výskumu a inovácií, informačno-komunikačných technológií, ako aj sociálnej inklúzie zamestnanosti. V tomto prípade to môže byť až do výšky 15 percent prioritnej osi.
 
Finančné prostriedky z fondov EÚ bude môcť kraj čerpať aj na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, integrovanej dopravy, energetiky a životného prostredia. Dôležité však bude, aby obce vytvorili projekty integrovaného charakteru, napríklad na úrovni mikroregiónu, ktoré budú prorastové a podporovať región. Dôležité pri rozhodovaní bude aj miera pripravenosti a preukázanie potreby. „Ide o to, aby sme spolu držali, mali jasno v tom, čo chceme a potom sa nám to podarí úspešne presadiť,“ zdôraznil župan Pavol Frešo.