Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

FREŠO: Úroveň vzdelania by pomohol merať celoštátne rešpektovaný test

 Dnes sa začala porada riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá potrvá do piatka. Oblasť školstva je jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja, v rozpočte na tento rok je na ňu vyčlenených najviac peňazí – vyše 44 miliónov eur.

 
„Je dôležité nielen to, aby sme vedeli rodičom a deťom predstaviť, čo im ponúkame, nielen to, aby sme ich vedeli kvalitne vzdelávať, ale aj to, aby sme sa zamysleli, akým spôsobom úroveň ich vzdelania merať. Veľmi by každému pomohlo, keby existoval napríklad celoštátne rešpektovaný test, na základe ktorého by boli žiaci príjmaní na školy,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo, ktorý dnes poradu v Modre otvoril.
Riaditelia škôl a školských zariadení v pôsobnosti BSK diskutujú o kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu, o projekte školského stravovania a reč bude napríklad aj o festivale vedy – Noc výskumníkov.
 
V školskom roku 2013/2014 otvoril Bratislavský samosprávny kraj na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vyše 150 nových tried a pribudli aj nové odbory. Kraj pripravuje vytvorenie ďalšieho centra odborného vzdelávania, tento raz pre automobilový priemysel. Od septembra 2012 fungujú v dve centrá excelentnosti – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1 v Bratislave a Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoj vidieka na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji. V máji k nim pribudlo tretie – pre potravinárstvo na SOŠ Farského.
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. V uplynulom školskom roku na nich študovalo spolu 19 567 žiakov. Žiaci zo škôl v pôsobnosti kraja sú do jeho diania aj zapojení. Žiaci sa podieľajú na podujatiach organizovaných Bratislavskou župou, kde majú nielen možnosť odprezentovať svoje výrobky, ale môžu nadobudnúť aj nové skúsenosti.