Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

FREŠO: V štatistikách EÚ treba zohľadniť aj národné príjmy, ktoré reálnejšie odzrkadľujú životnú úroveň obyvateľov v regiónoch

 Práca na efektívnom čerpaní eurofondov nezačína vtedy, keď sa rozhoduje o konkrétnych aktivitách, ale už pri nastavovaní hodnotenia ekonomickej výkonnosti regiónov európskou komisiou. Bratislavský kraj má pre svoje vysoké HDP , čím sa zaraďuje medzi bohaté regióny, v prebiehajúcom programovom období obmedzené možnosti čerpať eurofondy, čo chce v budúcnosti zmeniť.. Aj to bol dôvod stretnutia predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša s generálnym tajomníkom Výboru regiónov Gerhardom Stahlom v Bruseli.

 
Župan Pavol Frešo poukázal na nereálnosť skutkového stavu štatistík EÚ - Eurostatu, ktoré majú odzrkadľovať životnú úroveň obyvateľov regiónov. Podľa tohto hodnotenia je Bratislavský kraj na 7. mieste, čo znamená, že predbehol mestá ako Viedeň či Berlín či región Dolné Rakúsko. „Hodnotenie Eurostatu neodráža reálny život obyvateľov Bratislavskej župy. Nemáme cesty, vlaky, školy ani sociálne zabezpečenie ako sú napríklad vo Viedni. Pre reálnejšie čerpanie eurofondov je nesmierne dôležitá spolupráca s európskou komisiou pri nastavení štatistických ukazovateľov, ktoré odzrkadľujú životnú úroveň obyvateľstva v regióne,“ zdôraznil Pavol Frešo. V štatistike Eurostatu nestačí podľa neho brať do úvahy paritu kúpnej sily, ale zohľadniť treba aj výšku národného dôchodku, ktorý reálnejšie odzrkadľuje skutočnosť ekonomickej vyspelosti regiónu a životnú úroveň obyvateľstva. Župan zároveň dodal, že keby sa tieto parametre Slovensko vyrokovalo včas na programové obdobie 2014-2020, nemuselo patriť územie Bratislavského kraj medzi bohaté regióny a nemalo by obmedzené čerpanie na 60 mil. €. Gerhard Stahl ocenil iniciatívu Bratislavskej župy a odporučil samostatné stretnutie za účasti odborníkov, kde sa prehodnotia ukazovatele, na základe ktorých sa určuje kategória regiónov.
 
BSK spolupracuje s Výborom regiónov na rôznych aktivitách, napríklad aj na najväčšom a najdôležitejšom európskom podujatí Open days. Dôležité je ale aj budovanie európskeho povedomia. BSK preto zorganizoval dva výjazdy krajských poslancov do Bruselu, kde sa stretli so zástupcami európskych inštitúcií a zároveň oboznámili s fungovaním Kancelárie BSK v Bruseli. Výbor regiónu oslávi budúci rok svoje 20. výročie svojho vzniku, pri tej prilez vyzval na užšiu spoluprácu pri identifikovaní problémov regiónov, aby sa stali súčasťou politiky EÚ.
 
Predseda BSK Pavol Frešo sa tiež stretol s ministrom zahraničných vecí regiónu Brusel Guy Vanhengelom. Oba regióny majú výborné vzťahy ako na partnerskej, tak aj medzinárodnej úrovni. Spolupracujú nielen na politickej úrovni, ale aj v oblasti školstva aj sociálnych vecí. V septembri sa konal festival Eat Brussels pre podporu študentov stredných odborných škôl - budúcich kuchárov a čašníkov, na ktorom sa prezentovali žiaci SOŠ Farského, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V apríli spoločne prezentovali na konferencii v Bruseli inovačnú politiku oboch regiónov. BSK sa inšpirovalo aj v sociálnej oblasti, najmä čo sa týka práce s autistami či pomoci obetiam domáceho násilia. Pri výmene skúsenosti chcú pokračovať v oblasti integrovanej dopravy, cestovného ruchu ale aj cezhraničných projektoch. Bruselský región sa príde inšpirovať projektom Centrope, ktorý združuje regióny štyroch krajín – Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska.