Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Geoportál BSK - informačný systém verejnej správy

Vítame vás na stránke Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja – GEOPORTÁL BSK.

 

 

Geoportály v súčasnej dobe predstavujú silný nástroj informovanosti širokej verejnosti, nakoľko umožňujú publikovanie priestorových dát, ako sú interaktívne mapy, grafy, tabuľky, dokumenty, obrázky o území, ktoré umožnia vytváranie rôznych analytických a tematických informácií v priestorovom rozsahu. Tento systém pre svoju ľahkú modifikovateľnosť predstavuje obrovský prínos pre poskytovanie informácií širokej verejnosti, pretože každý jednotlivec si môže sám určiť kritériá (vlastnosti hľadaných javov a prvkov), podľa ktorých si môže určitú informáciu vyhľadať.

Zhotoviteľom projektu na základe výberového konania sa stala skupina NESS Slovensko, a.s., NESS Czech, a.s. a CORA GEO s.r.o. Na tento projekt s celkovým rozpočtom 41 mil. Sk, Úrad BSK ako budúci správca Geoportálu BSK, získal finančné prostriedky z európskych zdrojov (50% oprávnených výdavkov). Ďalej použil zo štátneho rozpočtu (45% oprávnených výdavkov) a zo zdrojov BSK (5%).

Projekt spolufinancovaný EÚ
 
Geoportál BSK je vytvorený v súlade so štandardami, ktoré predstavujú súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy a ktoré obsahujú charakteristiky, metódy, postupy a podmienky najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. Tieto štandardy sa vzťahujú najmä na technické prostriedky a sieťovú štruktúru, programové prostriedky (operačné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy, aplikačné programové vybavenie), údaje, registre, číselníky, formáty výmeny údajov.