Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Geoportál BSK - informačný systém verejnej správy

Vítame vás na stránke Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja – GEOPORTÁL BSK.

 

 

Hlavným cieľom projektu „Vytvorenie informačného systému verejnej správy - Geoportál BSK“, je rozšíriť možnosť v poskytovaní služieb verejnosti s dôrazom na využívanie moderných informačných technológií, zviditeľňovať obce i mestá ako aj región a podporovať konkurencieschopnosť v domácom aj medzinárodnom meradle.

Cieľom je i zviditeľniť Bratislavský samosprávny kraj, propagovať významné turistické, športové objekty a areály, múzeá a historické pamiatky, kultúrne zariadenia a rôzne kultúrne podujatia, ubytovacie a stravovacie zariadenia, podnikateľsky zaujímavé objekty a zóny.

Projekt pomôže s poskytovaním verejného pripojenia na internet čo možno najširšej verejnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja, a tým zvyšovať úroveň informačnej spoločnosti.

Geoportál svojou možnosťou uverejňovať priestorové dáta ako sú územné plány rozvojových zámerov jednotlivých obcí a miest, napomôže zabezpečiť zlepšenie životného a obytného prostredia, zvýšiť atraktivitu miest a obcí pre rozvoj hospodárskych aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a napomôže tak k ich budúcemu rozvoju ako súčasti Bratislavského samosprávneho kraja.