Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Geoportál BSK - informačný systém verejnej správy

Vítame vás na stránke Geografického informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja – GEOPORTÁL BSK.

 

 

Geoportál BSK bude slúžiť ako nástroj na publikovanie a vyhľadávanie verejne prístupných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, týkajúcich sa regiónu, jednotlivých miest a obcí ako aj informácií jednotlivých oddelení úradu BSK.

1. Široká verejnosť
Geoportál BSK je určený predovšetkým širokej verejnosti, ktorá sa môže dozvedieť informácie o zámeroch samosprávy, vznášať k nim návrhy a pripomienky a tým sa aktívne podieľať na rozvoji svojej obce, mesta, či celého regiónu.

2. Mestá, obce, štátna správa
Geoportál BSK slúži nepochybne i samotným obciam a mestám, ako i štátnej správe, ktoré ich priamo využijú pri svojej práci a aktivitách v prospech rozvoja regiónu v jednotlivých oblastiach života.

3. Budúci investori
Potenciálnym investorom, ktorí prichádzajú do kraja s jasným zámerom využiť možnosti územia na investičné zámery, Geoportál BSK poskytne podklady pre rozhodnutie o investovaní v regióne, a tým prispeje i k rastu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

4. Návštevnáci regiónu
Geoportál BSK slúži i návštevníkom regiónu, ktorí chcú získať najrôznejšie informácie o jednotlivých miestach kraja. Návštevníci získajú informácie o ubytovaní, stravovaní v danej obci, či meste. Získajú tiež informácie o kultúrnych podujatiach a rôznych akciách , ktoré sa v regióne uskutočňujú.