Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Gymnázium Einsteinova na Noci výskumníkov

 Už druhýkrát sa podujatia Noc výskumníkov aktívne zúčastnilo aj Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave. Vyučujúce – PaedDr. Monika Kolková a RNDr. Vlasta Kolompárová spolu so študentmi pripravili pre návštevníkov zaujímavé expozície, a to pozorovanie osmotických javov, rastlinných a živočíšnych preparátov priamo na obrazovke počítača.

 

O prácu s takýmto mikroskopom bol veľký záujem. Pozorovatelia si mohli vyskúšať Segnerovo koleso, či vertikálnu špirálu. S nadšením naši študenti prezentovali nimi vytvorenú webstránku o Energii v Rusku v rámci projektu PlayEnergy spoločnosti Enel, v ktorom v roku 2010 získali 2. miesto v národnom kole. V rámci spolupráce so spoločnosťou Agemsoft študenti našej školy predviedli návštevníkom prácu s programom Planéta vedomostí na interaktívnej tabuli. Na množstvo otázok pozorovateľov pohotovo a so zápalom odpovedali. Touto formou sme ukázali výsledky našej práce so žiakmi na hodinách fyziky a biológie.

Viacerí z návštevníkov nám potvrdili rastúci záujem o inovatívne prvky vo výskume a vede. Aj táto akcia potvrdila, že v každom z nás „drieme“ záujem o vedu. Sme radi, že sme mohli prispieť k jeho prebudeniu. Veď bez vedy a nových technológií nie je možný pokrok.
Hlavné podujatie prebiehalo v nákupnom centre Avion v Bratislave. Od rána až do večera (10:00-24:00) mali návštevníci možnosť osobne spoznať slovenských vedcov, zoznámiť sa s ich prácou a byť súčasťou experimentov z rôznych oblastí vedy. Cieľom bolo popularizovať vedu a ukázať ľudskú stránku vedy a vedcov.