Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Hlavný kontrolór a Úrad BSK podávajú trestné oznámenia na biznis v sume 9,1 mil. EUR

 Spoločnosť I-PLUS s.r.o., ktorá mala byť vylúčená zo súťaží na podprahové zákazky, zarobila na BSK 275 000 000 mil. Sk.

 
Správu o výsledku kontroly (ďalej len „Správa“) dnes prerokoval Hlavný kontrolór Štefan Marušák s vedením BSK. Správa konštatuje porušenie viacerých zákonov súvisiacich s verejným obstarávaním, ktoré spôsobili kraju značnú finančnú škodu. Ide o kontroly z roku 2009, ktoré kontrolór ukončil v septembri 2013 a dnes správu prerokoval s riaditeľom Úradu BSK. „Na základe výsledkov kontroly sme sa dnes rozhodli podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ uviedol Bystrík Žák, riaditeľ úradu BSK. Ide o podozrenie z trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, podvodu a neoprávneného podnikania. „Jedno okno na SPŠ na Drieňovej stálo napríklad viac ako 11 000 EUR alebo ak chcete meter štvorcový stál skoro 2800 EUR,“ uviedol Štefan Marušák. Podľa neho útvar Hlavného kontrolóra musí v tejto súvislosti podať trestné oznámenie.