Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Info pre žiadateľov FOND MALÝCH PROJEKTOV - ZMENA

Zmena termínu na predloženie Žiadostí o finančný príspevok.

 

Monitorovací výbor Fondu malých projektov predlžuje termín na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci prvej výzvy (SKHU/WETA/1801) do 5. novembra 2018. Termín bol  predĺžený z dôvodu štátneho sviatku v Maďarsku v pôvodne stanovenom
termíne.
Termín na predloženie je nasledovný:
● osobne v sídle FMP VP do 05.11.2018 do 15,00 hod.,
● doporučenou poštou s najneskorším dátumom odoslania 05.11.2018
● expresnou kuriérskou zásielkou s najneskorším dátumom odoslania
05.11.2018.
V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Info bod Bratislava:
Mgr. Veronika Gálová
Informačný bod Bratislava
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4259