Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INFOLINKA pre pacientov v každej nemocnici

 Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.

 

Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (112) tak, že každá nemocnica bude mať zriadený vlastný hotline na číslo 112.

Zoznam HOTLINE liniek pre pacientov:

Ministerstvo zdravotníctva SR – tel.: 02/5937 3200
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – tel.: 02/59371566
Nemocnica Poprad, a. s. 052/7125525, 310
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – tel.: 048/4726501
Detská FN Košice – tel.: 0910 900 561
Fakultná nemocnica Nitra – tel.: 0904 265 526
Fakultná nemocnica Trenčín – tel.: 032/6566250
Fakultná nemocnica Trnava – tel.: 033/5938106
FNsP F.D. Roosvelta, B. Bystrica – tel.: 0917 714 909
FNsP Nové Zámky – tel.: 035/6912736
FNsP Žilina – tel.: 041/5110370
FNsP J.A.Reimana Prešov – tel.: 051/7011111
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany – tel.: 033/7955201
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov – tel.: 0918 585 165
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – tel.: 055/6153056, 0905 217 502
Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy – tel.: 052/4414111 – stála služba, 052/4414413
ForLife, n.o., Komárno – tel.: 0915 791 178
HNsP Trstená – tel.: 043/5307211
KNsP Čadca – tel.: 041/4604111
LNsP Liptovský Mikuláš dnes (28. 11. 2011) do 15.00 hod. – tel.: 044/5563502, od 15.00 hod. 044/5563327
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín, interná príjmová ambulancia – tel.: 043/5801460, chirurgická príjmová ambulancia 043/5801253
NsP Levice – tel.: 036/6379181, 183
NsP Považská Bystrica – tel.: 042/4304111, 112
NsP Spišská Nová Ves – tel.: 053/4199111
NsP Topoľčany – tel.: 038/5351111
NsP Prievidza (Bojnice) – tel.: 046/5112175
ÚVN SNP Ružomberok – tel.: 044/4382626
NsP Stará Ľubovňa – tel.: 0911 480 786