Blindfriendly Streda 16. 10. 2019 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť


 
Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 
v súvislosti s vykonávaním § 102q zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné skutočnosti:
 
  • povinnosť požiadať správny orgán o zmenu povolenia do 30.06.2016 majú len tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v „špecializačnom odbore“,ktorý nie je ustanovený vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa  § 7 ods.6 zákona č. 578/2004 Z.z. (Vyhláška MZ SR č. 84/2016) účinnom od 1. júla 2014 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii podľa prílohy č. 1a(viď priložená príloha)  – IDE napr. O ŠPECIALIZÁCIU urgentná medicína, perinatologická ambulancia, chirurgia ruky...
 
  • v prípade, že ide len o formálnu zmenu, tj. len zmenu názvušpecializácie:  napr. stomatologická ambulancia/ambulancia zubného lekárstvainterná ambulancia/ambulancia vnútorného lekárstva; gynekologická ambulancia/ambulancia gynekológie a pôrodníctva; nie je podľa usmernenia ministerstva zdravotníctva potrebné požiadať o zmenu povolenia.
 
 
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore mamológia, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore andrológia na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 30. júna 2016. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. decembra 2016, povolenie stráca platnosť 31. decembra 2016.
 
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, a poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015, je povinný požiadať o zmenu povolenia najneskôr do 31. decembra 2019. Ak poskytovateľ podľa prvej vety v lehote podľa prvej vety o zmenu povolenia nepožiada alebo nezíska povolenie do 31. mája 2020, povolenie stráca platnosť 31. mája 2020.

Súvisiace dokumenty