Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár v Strednej odbornej škole v Senci

 SOŠ Senec v spolupráci s Katedrou techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF Nitra sa prezentovali na medzinárodnej konferencii Agria Media 2011 a ICI-11 konferencii o informačných a komunikačných technológiách.

 

Na konferencii organizovanej Eszterházy Károly College (HU), HunDidac Association (HU), Open University Malajzia a Delta univerzity pre vedu a techniku z Egypta v maďarskom meste Eger ukázali výsledky projektu „Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár v Strednej odbornej škole v Senci“. Obsahom prezentácie bolo technické vzdelávania s podporou e-learningu v oblasti autoopravárenstva, systém kontinuálneho vzdelávania, modernizovaný učebný odbor autoopravár 01 mechanik v rámci školského vzdelávacieho programu špecializovaný na jednostopé vozidla (motocykle), inovované a modernizované učebné texty. Zavádzanie IKT a e-learningu umožňuje širokú oblasť využitia v pedagogickej praxi, ktoré je nevyhnutné v modernej vedomostnej spoločnosti. SOŠ Senec pripravuje pre školský rok 2012/2013 modernizovaný učebný odbor autoopravár 01 mechanik špecializácia na jednostopé vozidla (motocykle), prijatým uchádzačom bude umožnená odborná prax v autorizovaných servisoch motocyklov Honda, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Malaguti, Ducati, Moto Guzzi.
http://www.ektf.hu/agriamedia/