Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji je opäť o krok bližšie k realite

 Bratislavský župan Pavol Frešo a generálny riaditeľ BID Miroslav Matúšek dnes slávnostne spustili skúšobnú prevádzku 205 označovačov lístkov v autobusoch Slovak Lines. Skúšobná prevádzka je ďalším krokom k spusteniu integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

 

„Výsledkom skúšobnej prevádzky bude, že budeme mať istú štatistiku počtu cestujúcich pre celú Bratislavskú župu. Plán pokračuje a keď dôjde k dohode s dopravným podnikom Bratislava, tak sa bude dať prvá etapa integrovaného dopravného systému spustiť už budúci september,“ povedal župan Pavol Frešo.

Cieľom integrovaného dopravného systému je hlavne zvýšenie počtu cestujúcich, ktorí si budú môcť zakúpiť jednoducho jeden lístok na všetky druhy verejnej dopravy v kraji. V súvislosti s tým Bratislavská župa nakúpila nové tarifné zariadenia pre vozidlá dopravcu Slovak Lines. Následne by mal podobné zariadenia namontovať aj Dopravný podnik hlavného mesta a ŽSR. Tender na označovače pre mestskú hromadnú dopravu robí hlavné mesto Bratislava, v súčasnosti prebieha tender. Tender na označovače pre železnice bude robiť Bratislavský kraj, projekt podá v najbližšej vyhlásenej výzve OPBK.

Projekt s názvom Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského kraja bol predložený a schválený v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Na základe uskutočneného verejného obstarávania bola v máji uzavretá zmluva o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj). V rámci verejného obstarávania bol úspešným uchádzačom EMtest – SK, s.r.o. a EMTEST, a.s. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 375 396 eur (s povinným 5% spolufinancovaním z vlastných zdrojov BSK vo výške 18 769,80 eur). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.