Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Maďarsko – Slovenská republika - Ukrajina

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

Priorita 1: Cezhraničná sociálna a hospodárska spolupráca

  • zlepšiť podmienky pre cezhraničné aktivity malého a stredného podnikania
  • zvýšiť sociálnu integráciu cez hranice
  • zlepšiť stupeň cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami
  • zlepšiť zamestnanosť a kvalitu života vo vidieckych oblastiach

Priorita 2: Cezhraničná doprava a životné prostredie

  • znížiť znečistenie životného prostredia spoločnými plánovanými aktivitami a menšími investíciami do čistenia odpadových vôd a úpravy odpadu
  • podpora integrovanej stratégie cezhraničnej ochrany prírody
  • eliminácia chýbajúcich alebo nedostatočných prepojení

Priorita 3: Technická asistencia
Technická asistencia môže byť využitá na zabezpečenie výkonného, efektívneho a transparentného riadenia, a tiež hladký priebeh programu Interreg III A. V súlade s Pravidlom 11 Dodatku Nariadení Komisie (ES) č. 1145/2003 z 27. júna 2003, doplňujúc Nariadenie (ES) 1685/2000 sa Technická asistencia v Programe delí na dve kategórie:

  • Aktivity pre riadenie programu
  • Aktivity pre podporu programu
  • Na základe týchto dvoch kategórií je priorita “Technická asistencia” rozdelená do dvoch opatrení

INTERREG IIIA HU-SK-UAEU.JPG

Súvisiace dokumenty