Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

Priorita 1: Cezhraničná ekonomická spolupráca

 • aktívna príprava hospodárskych sektorov v regiónoch na oboch stranách hranice na splnenie výziev rozšírenia EÚ
 • stimulácia cezhraničného ekonomického rozvoja pri zachovaní regionálnej nezávislosti a kompetencií
 • zvýšenie a adaptácia štandardov na Slovensku k rakúskej úrovni a/alebo úrovni EÚ

Priorita 2: Dostupnosť

 • Zlepšenie podmienok dostupnosti v doprave a informačnej technológii, aby bolo dosiahnuté žiaduce životné a ekonomické prostredie

Priorita 3: Cezhraničné organizačné štruktúry a siete

 • cezhraničná mobilizácia endogénnych potenciálov
 • účinný rozvoj a implementačné štruktúry pre cezhraničnú spoluprácu

Priorita 4: Ľudské zdroje

 • redukcia sociálnych rozdielností
 • intenzifikácia cezhraničnej spolupráce v oblasti výcviku, vedy a výskumu
 • podporovanie riadeného rozvoja zväčšujúcich sa cezhraničných pracovných trhov

Priorita 5: Udržateľný environmentálny rozvoj

 • cezhraničný udržateľný rozvoj a regionálna politika ako základ pre systematický, priestorovo a environmentálne kompatibilný rozvoj spoločného hraničného regiónu
 • udržateľnosť ako podstatný strategický prvok cezhraničného regionálneho rozvoja

Priorita 6: Špeciálna podpora pre hraničné regióny
Finančné zdroje sú cielené na podporu aktivít, ktoré budú zaručovať hladký prechod v hraničných regiónoch a trvalo udržateľné akceptovanie rozšírenia Európskej Únie širokou verejnosťou. Táto nová priorita je určená pre podporu projektov, ktoré sú priamo spojené s rozšírením Európskej únie a zlepšia konkurencieschopnosť hraničných regiónov.

Priorita 7 : Technická pomoc pre implementáciu programu
Podľa článku 23 predpisu (EK) č. 1260/1999, technická pomoc má za cieľ pomáhať v príprave, podpore, ohodnocovaní a kontrolnej práci zahrnutej v programe a je rozdelená podľa pravidla 11, predpisu (EK) č. 1685/2000 do dvoch oblastí:

 • TA-1: Administratívne, implementačné, podporné a riadiace aktivity (na základe pravidla 11, par. 2)
 • TA-2: Ostatné aktivity v rámci rozsahu technickej pomoci (na základe pravidla 11, par.3)

INTERREG IIIAEU.JPG

Súvisiace dokumenty