Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

INTERREG IIIAProjekt Administratívna podpora pre rok 2005 – Bratislavský samosprávny kraj bol vytvorený a schválený s cieľom poskytnúť potenciálnym žiadateľom a verejnosti nevyhnutné informácie pre tvorbu projektových žiadostí. Žiadatelia z územia BSK oslovení v rámci informačných aktivít BSK využili možnosť kontaktovania cezhraničných partnerov za pomoci BSK, čím sa vytvorili základy pre vývoj spoločných projektov. BSK sa ako regionálny sprostredkovateľský orgán snažil iniciovať vznik platformových projektov, ktoré sú zárukou dlhodobej cezhraničnej spolupráce a podporia vznik ďalších spoločných projektov.

V priebehu realizácie projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí pracovnej skupiny cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko a Monitorovacieho výboru. Na BSK sa uskutočnili viaceré informačné stretnutia zamerané na monitorovacie správy a žiadosti o platbu ako aj na Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - Slovensko 2004-2006.

Trvanie projektu: 1/2005 – 12/2005
 

Súvisiace dokumenty