Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

INTERREG IIIAProjekt Administratívna podpora pre rok 2007 – Bratislavský samosprávny kraj bol vytvorený a schválený s cieľom poskytnúť potenciálnym žiadateľom a verejnosti nevyhnutné informácie pre tvorbu projektových žiadostí. Žiadatelia z územia BSK oslovení v rámci informačných aktivít BSK využili možnosť kontaktovania cezhraničných partnerov za pomoci BSK, čím sa vytvorili základy pre vývoj spoločných projektov. BSK sa ako regionálny sprostredkovateľský orgán snažil iniciovať vznik platformových projektov, ktoré sú zárukou dlhodobej cezhraničnej spolupráce a podporia vznik ďalších spoločných projektov.

V rámci BSK bolo administrovaných spolu 74 projektov. V priebehu realizácie projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí pracovnej skupiny cezhraničnej spolupráce SK-AT a Monitorovacieho výboru.. Na BSK sa uskutočnili viaceré informačné stretnutia zamerané na monitorovacie správy a žiadosti o platbu ako aj na Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013.

Od začiatku realizácie projektu sa vykonali aktivity ako napríklad monitorovanie a kontrola realizácie projektov, vedenie agendy týkajúcej sa projektov, kompletná registrácia projektov do ITMS, zadávanie a aktualizácia údajov, zabezpečenie informovanosti potenciálnych žiadateľov o obsahu programu a o podmienkach účasti na ňom v programovacom období 2004-2006 a 2007-2013, poskytovanie relevantných dokumentov žiadateľom o NFP súvisiacich s programami cezhraničnej spolupráce pre obdobia 2004-2006 a 2007-2013, organizovanie informačných stretnutí s potenciálnymi konečnými prijímateľmi k predstaveniu nových cezhraničných programov a iniciovaní projektových žiadostí.

Počas trvania projektu sa uskutočnili školenia pre realizátorov projektov k monitorovacím správam a k žiadostiam o platbu, semináre o možnostiach čerpania prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, Informačný seminár k projektom Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT, konal sa Task force k fondu malých projektov, informačný seminár k investičným projektom Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT.

Trvanie projektu: 1/2007 – 8/2008
www.sk-at.eu
 

Súvisiace dokumenty