Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

Projekt Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava – Viedeň bol zameraný na riešenie problematiky zamestnanosti v spoločnom hraničnom regióne Slovenska a Rakúska. Hlavnými cieľmi projektu bol najmä príspevok ku stabilizácii pracovných miest, tvorbe nových príležitostí a riešeniu problémov zamestnanosti v celom regióne Centrope., transfer know-how v oblasti prípravy a implementácie kooperačných združení v podnikateľskom prostredí a rozvoj spolupráce medzi subjektmi samosprávneho regionálneho riadenia.

V rámci projektu boli realizované spoločne vytipované aktivity zamerané na zintenzívnenie spolupráce inštitúcií trhu práce a odborného vzdelávania. Súčasťou spolupráce bolo aj odovzdanie dobrej praxe pri budovaní klastrov z Rakúska na Slovensko. Projekt bol mimoriadne úspešný z hľadiska vytvorenia medzinárodného partnerstva, vytvorenia siete inštitúcií trhu práce, vytvorenia siete medzi spolupracujúcimi školami odborného vzdelávania, boli prerokované rôzne problémy trhu práce v regiónoch na oboch stranách hranice.

Realizované bolo vzdelávanie v nemeckom jazyku pre mestskú políciu v Bratislave a Pezinku a pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Na oboznámenie sa s úrovňou a kvalitou odborného vzdelávania v oboch štátoch bola zrealizovaná výmena žiakov odbornej Vinárskej a ovocinárskej školy v Modre v podobnej škole v Hollabrune v Rakúsku. Taktiež boli zrealizované viaceré diseminačné aktivity v rozhlase, televízií a články v tlači. Výsledky projektu sú prezentované aj v rámci Centrope a teda má oprávnené pokračovanie v oblasti spoločného budovania trhov práce. Na jeho základe boli pripravené nové projekty

Trvanie projektu: 9/2005 – 3/2007

Súvisiace dokumenty