Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

V roku 2005 Bratislavský samosprávny kraj pripravil projekt cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, zameraný na vypracovanie Štúdie technickej infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie v oblasti Priemyselného a Technologického parku Záhorie, mesta Malacky a obce Plavecký Štvrtok.
Štúdia bola smerovaná k riešeniu nasledovných problémov:

 • nedostatočnosť energetických zdrojov v regióne a s tým súvisiace zabezpečenie tepelnej a čiastočne elektrickej energie z miestnych obnoviteľných zdrojov: geotermálneho a z odpadovej biomasy priemyselných, športových a oddychových, kúpeľných, rekreačných a obytných zón Priemyselného a technologického parku Záhorie.
 • negatívne vplyvy terajších energetických zdrojov využívajúcich fosílne palivá na životné prostredia regiónu a náhrada ich energetickými zdrojmi využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie.
 • objavený a zatiaľ nevyužívaný geotermálny zdroj v regióne.
 • nedostatočná aplikácia skúseností rakúskych partnerov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a transfer technológií.

Vypracovanie štúdie technickej infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie na báze skúseností rakúskeho partnera v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, zameranej na budúcu realizáciu tohto projektu a ktorá slúži na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

 • intenzívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov geotermálnej energie a energie z biomasy,
 • zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie zavedením do prevádzky geotermálnej výmenníkovej stanice a kogeneračnej kotolne na biomasu,
 • aplikáciu skúseností rakúskeho partnera v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a transfer technológií a zmiernenie dopadu rastu cien fosílnych palív (plynu)

V rámci projektu boli vypracované čiastkové správy:

 1. Čiastková štúdia rozloženia potrieb tepelnej energie a výhľadová extrapolácia rastu spotreby a návrh optimálnej kombinácie zdrojov a odberu energie a dlhodobá udržateľnosť projektu s využitím skúseností rakúskych partnerov
 2. Čiastková štúdia optimálneho spracovania disponibilnej biomasy plnou alebo čiastočnou kogeneráciou tepla a elektrickej energie a dlhodobá udržateľnosť projektu s využitím skúseností rakúskych partnerov
 3. Čiastková štúdia stratégie kombinácie a riadenia zdrojov tepla z geotermálneho zdroja a z biomasy
 4. Čiastková štúdia aplikácie účinnej tepelnej izolácie z obnoviteľných surovín pre komponenty výmenníkovej stanice a diaľkových rozvodov tepla vrátane návrhu riešenia diaľkových rozvodov tepla
 5. Čiastková štúdia technologického jadra – geotermálnej výmenníkovej a čerpacej stanice a riadiaceho systému – návrh riešenia
 6. Čiastková štúdia kogeneračnej jednotky na biomasu (drevoštiepku) s pripojením na geotermálne jadro

Trvanie projektu: 3/2006 – 4/2007

Súvisiace dokumenty