Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

 

 

Cieľom projektu bolo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie „Most Záhorská Ves-Angern“ ako podkladu pre územné konanie za účelom zlepšenia cezhraničného prepojenia obyvateľov BSK a to najmä z oblasti Záhoria s rakúskou stranou, zlepšenia podmienok cezhraničných ciest najmä pre podnikateľova turistov.

Celková dĺžka cezhraničného mosta bude 415 metrov, nad riekou Moravou bude most dlhý 75 metrov. Šírka mosta bude 14 metrov. Mostom by mala viesť obojsmerná regionálna cesta II. triedy, ktorá umožní prejazd osobným autám, nákladným vozidlám do 7,5 tony a čiastočne aj autobusom. Na moste sa pritom počíta aj s chodníkmi pre peších. Premostenie je nevyhnutné nielen pre skrátenie dopravných vzdialeností, pre spojenie oboch krajín, ale aj pri povodniach a iných mimoriadnych situáciách.
Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo zabezpečené externou firmou. Jednotlivými aktivitami počas realizácie projektu boli:

  • vykonanie geologických vrtov a meraní
  • vykonanie geodetických meraní
  • vykonanie statických výpočtov
  • vypracovanie projekčnej dokumentácie spodnej stavby pre územné konanie
  • vypracovanie projekčnej dokumentácie estakádnych mostov pre územné konanie
  • vypracovanie projekčnej dokumentácie pre most pre územné konanie
  • inžiniering

V rámci projektu bola vyhotovená maketa mosta.

Trvanie projektu: 3/2006 – 6/2007

Súvisiace dokumenty