Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

INTERREG IIIB

Dňa 2.júla 2007 oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Ide o pokračovateľa programov INTERREG IIIB.

 

 
  • Iniciatíva Spoločenstva (Community Initiative Programme - CIP) INTERREG III B využíva prostriedky z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
  • SR je zapojená do Programu INTERREG III B CADSES, zameraného na transnacionálnu spoluprácu v stredoeurópskom, jadranskom, podunajskom a juhovýchodoeurópskom priestore (Central, Adriatic, Danubian, South-Eastern European space - CADSES).
  • V zmysle Programového doplnku a CIP - CADSES sú oprávnenými žiadateľmi/projektovými partnermi vybrané verejné a súkromné inštitúcie.
  • Program sa prioritne zameriava na podporu nadnárodných projektov v oblasti trvalo udržateľného územného rozvoja, dopravných systémov ako aj na podporu projektov v oblasti životného prostredia napr. manažmentu zdrojov, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a prevencie environmentálnych rizík.
  • Celková suma alokovaná z ERDF pre SR na roky 2004-2006 je 6,2 mil. EURO
  • Všetci projektoví partneri z členských štátov EÚ majú nárok na 50 % výšku spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu z ERDF.
  • Projektoví partneri, predkladajúci projekty pre územia patriace pod Cieľ 1, môžu požadovať spolufinancovanie z ERDF až vo výške 75 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
  • Povinnosťou každého projektového partnera v CIP INTERREG III B CADSES je zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných finančných zdrojov.
  • Priemerný celkový finančný rozsah jednotlivých projektov sa pohybuje v rozmedzí 0,5 – 5,0 miliónov EUR.

Priorita 1: Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie
Priorita 2: Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti
Priorita 3: Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva
Priorita 4: Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík


 INTERREG IIIBEU.JPG

Súvisiace dokumenty