Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

INTERREG IIIC

Program INTERREG IIIC je jednou z vetví Iniciatívy Európskeho spoločenstva INTERREG III. Samotný INTERREG III sa zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej kohézie v Európskej únii prostredníctvom cezhraničnej (vetva A), medzinárodnej (vetva B) a medziregionálnej (vetva C) spolupráce.

 

 

Interreg IIICINTERREG IIIC tak podporuje spoluprácu medzi regionálnymi a inými verejnými organizáciami na celom území EÚ a v susediacich krajinách. Umožňuje aj regiónom, ktoré nezdieľajú spoločné hranice, aby sa zapojili do spoločných aktivít a vytvorili siete pre efektívnu spoluprácu.

Projekty INTERREG-u IIIC majú za cieľ umožniť prístup k skúsenostiam jednotlivých partnerov podieľajúcich sa na regionálnom rozvoji a vytvorenie synergií medzi projektami "best practice" a hlavnými programami v rámci Štrukturálnych fondov. Rámcovým cieľom je zlepšenie efektívnosti politík a nástrojov regionálneho rozvoja prostredníctvom rozsiahlej výmeny informácií a skúseností štruktúrovaným spôsobom.

Celý program INTERREG IIIC je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) ako súčasť Štrukturálnych fondov a spolufinancovaný národnými projektovými partnermi. Projekty bolo možné podávať, v závislosti od uverejnených výziev, od roku 2002 do roku 2006 - Slovenská republika sa začala zúčastňovať programu od roku 2004. Všetky projektové aktivity musia byť ukončené do konca roku 2008. Celkový obnos peňazí z ERDF bol 315 miliónov euro. Tento obnos bol doplnený národným spolufinancovaním. Národným orgánom pre SR je Ministerstvo hospodárstva.

Bratislavský samosprávny kraj sa od novembra 2004 taktiež podieľa na realizácií programu INTERREG IIIC, keď sa zapojil do projektu INTER GET UP, ktorého hlavným cieľom je podpora podnikania v inováciách.

Viac všeobecných informácií o programe je možné nájsť na oficiálnej stránke pre INTERREG IIIC alebo na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Špecifické informácie ohľadne projektu INTER GET UP je možné získať na stránke projektu INTERGETUP alebo na stránkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.