Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nová výzva Fondu malých projektov

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (ďalej len „EZÚS Rába-Dunaj-Váh“) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov. Bratislavský samosprávny kraj je jedným z 3 slovenských krajov, ktoré sa do tejto výzvy môžu zapojiť.

 

Žiadatelia môžu predkladať projekty v dvoch prioritných osiach:
• PO1 – Príroda a kultúra (dostupné finančné zdroje: 978.153,54 EUR)

• PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (dostupné finančné zdroje: 3.696.740,47 EUR)

Táto výzva je otvorená od  01.04.2019 s hodnotiacimi kolami: 30.06.2019;       30.09.2019;       15.01.2020. Podrobné informácie o výzve je možné si stiahnuť v „balíku dokumentov“ tu: http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-pre-male-projekty-v-zapadnom-pohranicnom-regione/?lang=sk

Do pozornosti dávame aj Informačný deň k výzve Fondu malých projektov, ktorý sa uskutoční dňa 8.4.2019 v priestoroch Bratislavského samosprávneho kraja od 9:30. Tu sa môžete dozvedieť viac o výzve, formulári žiadosti, či využiť fórum na hľadanie partnerov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom programu, výzvy, informačného dňa alebo máte záujem prekonzultovať váš zámer kontaktujte náš info bod:
Mgr. Veronika Gálová
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4259